Wat nooit was en misschien nooit zal zijn

Binnenkort in een nieuwe nieuwsbrief het artikel ‘Wat nooit was en misschien nooit zal zijn – Aantekeningen bij Willen van Hannah Arendt met enkele opmerkingen voor (hapto-)therapie’ door Corrie Holtman en Leander Tijdhof.

Schrijf je hier in >>

Supervisies SvVH in Utrecht weer vanaf augustus

Vanaf augustus vinden er in Utrecht nieuwe bijeenkomsten voor supervisie-trajecten plaats in het kader van haptotherapie. Trajecten op maat zijn mogelijk nadat een cursus Haptische massage danwel Inleiding in haptonomie is afgerond.

Basisprogramma

Haptische massage en Inleiding in haptonomie zijn aangeboden cursussen in het basisprogramma van de SvVH. Een vervolgprogramma bestaat uit daarop aanvullende leertrajecten. Supervisie in het kader van haptotherapie kan zo’n passend leertraject zijn.

Leeractiviteiten

De School voor Vrije Haptonomie (SvVH) is een school door ontmoeting tussen mensen die samen leeractiviteiten ter hand nemen. Het Nederlandse woord ‘school’ is afgeleid van de Griekse term ‘Scholè’ die onder andere staat voor ‘vrije ruimte’. Scholing houdt het gebruikmaken van deze ruimte in.

Doets Design werkt aan een nieuwe website

Voor het project ‘School voor Vrije Haptonomie (SvVH)’ van Stichting Kenniscentrum Haptonomie Hapsis Utrecht werkt Doets Design momenteel aan een geheel nieuwe website. De site is binnenkort hier online.

Bewegen en filosofie

Is in deze tijd ons lichaam een instrument waarmee te bewegen valt? Wie ‘Filosofie van de bewegingswetenschappen’ leest kan tot een bevestigend antwoord komen.

Lees achtergronden en uitnodigingen aan haptonomie in een artikel in de nieuwsbrief die hier aan te klikken is.

Volgende week weer supervisies SvVH in Utrecht

Volgende week vinden er in Utrecht weer bijeenkomsten voor supervisie-trajecten plaats in het kader van haptotherapie. Trajecten op maat zijn mogelijk nadat een cursus Haptische massage danwel Inleiding in haptonomie is afgerond.

Basisprogramma

Haptische massage en Inleiding in haptonomie zijn aangeboden cursussen in het basisprogramma van de SvVH. Een vervolgprogramma bestaat uit daarop aanvullende leertrajecten. Supervisie in het kader van haptotherapie kan zo’n passend leertraject zijn.

Leeractiviteiten

De School voor Vrije Haptonomie (SvVH) is een school door ontmoeting tussen mensen die samen leeractiviteiten ter hand nemen. Het Nederlandse woord ‘school’ is afgeleid van de Griekse term ‘Scholè’ die onder andere staat voor ‘vrije ruimte’. Scholing houdt het gebruikmaken van deze ruimte in.

SvVH Netwerk van Haptotherapeuten

Het SvVH Netwerk van Haptotherapeuten is een nieuw systeem voor permanente educatie van therapeuten met bijeenkomsten en andere vormen van uitwisseling.

Meer bij Hapsis Utrecht >>

Casuïstiek in ‘Verlichting in de praktijk’

Drs. Leander P. Tijdhof, ‘Verlichting in de praktijk’, Haptonomisch Contact 25e jaargang maart 2014 pagina 15-17, Uitg. Van der Veer Media Blaricum.

Lichter

Een enkele keer beschrijf ik gebeurtenissen van en met mensen in mijn praktijk. Ik haal ze uit mijn wat langere stukken over cliënten voor sessies intervisie met collega’s. In mijn persoonlijke wetenschap heb ik ervaren, en ervaar ik nog steeds bij anderen, dat haptonomie het leven wat lichter kan maken. Het beschrijven werkt verhelderend en ik vind het korter of langer beschrijven van gebeurtenissen gewoon leuk om te doen. ‘Gewoon leuk’ omdat het ook mij wat lichter maakt.

Lees meer bij Kennisweb haptonomie >>

Tip voor bijscholing van (hapto-)therapeuten

Een nieuwe training ‘De weg voorbij de dood’ tippen wij graag als uitstekende bijscholingscursus voor therapeuten die stil willen staan bij ontwikkelingen in zorgvragen van cliënten.

Lees hier meer >>

Voorbij de waarneming met filosofe Hannah Arendt

Lees een samenvattende bijdrage voor haptonomie op basis van het werk ‘Denken’ van filosofe Hannah Arendt. Behalve een studie over ons denken publiceerde Arendt in haar tijd andere baanbrekende werken.

Lees hier meer >>

Supervisie-trajecten aan SvVH weer in juni

In juni vinden er in Utrecht weer bijeenkomsten voor supervisie-trajecten plaats in het kader van haptotherapie. Trajecten op maat zijn mogelijk nadat een cursus Haptische massage danwel Inleiding in haptonomie is afgerond.

Basisprogramma

Haptische massage en Inleiding in haptonomie zijn aangeboden cursussen in het basisprogramma van de SvVH. Een vervolgprogramma bestaat uit daarop aanvullende leertrajecten. Supervisie in het kader van haptotherapie kan zo’n passend leertraject zijn.

Leeractiviteiten

De School voor Vrije Haptonomie (SvVH) is een school door ontmoeting tussen mensen die samen leeractiviteiten ter hand nemen. Het Nederlandse woord ‘school’ is afgeleid van de Griekse term ‘Scholè’ die onder andere staat voor ‘vrije ruimte’. Scholing houdt het gebruikmaken van deze ruimte in.