Meer artikelen in reader over werk psychiater Anna Terruwe

Onze internet-reader over het werk van psychiater Anna Terruwe wordt uitgebreider. Behalve een eerste bijdrage ‘Vruchtbaarheid van openheid’ zijn sinds kort de artikelen ‘Goedheid als wezen van contact’ en ‘Zoeken naar de goedheid’ te vinden. Ze verschenen eerder in het Kennisweb haptonomie.

Vooral voor onze studenten in de voortgezette opleidingen hebben wij informatie in deze internet- reader geplaatst. Die kan uiteraard ook door andere belangstellenden worden gebruikt. De reader is hier te vinden.

In een spanningsveld tussen onze innerlijke ruimte door voldoening en de beperking ervan bevindt zich een zienswijze van psychiater en publiciste Anna Terruwe (1911-2004). Haar werk is sterk verbonden met de haptonomische benadering zoals die onder meer in de haptotherapie wordt gebruikt.