Haptotherapie Opleidingstrajecten

Haptotherapie en coaching zijn voortgezette opleidingen.

Haptotherapie
Kenmerkend voor onze voortgezette opleidingen, waaronder die in haptotherapie, is dat ze therapeutisch gericht zijn en gezien kunnen worden als passend onderwijs. Wij vatten daarbij passend onderwijs op als een onderwijsvorm die op de persoon en zijn of haar mogelijkheden en dus ook beperkingen gericht is. Daaronder valt het werken met leerdoelen van studenten. Wij maken geen onderscheid tussen persoonlijke en ‘professionele’ doelen. We zien leven niet als een rollenspel maar als een persoonlijk project met anderen waarin het leven ons is.

Leerdoelen en werkvormen worden samen bij aanvang van een gekozen opleiding vastgesteld. Ook wordt een tijdsduur vastgesteld waarin een leertraject doorlopen is. Voor afgestudeerde haptotherapeuten geldt dat zij na hun opleiding opgenomen worden in een apart register dat losstaat van het register op deze website. Uit de aparte registratie blijkt dat zij lerend in het leven staan en een bijdrage leveren aan wetenschap over leven en de verschijnselen die daarin een rol spelen.

Een gesuperviseerd traject tot het vak van haptotherapeut, aangevuld met leerbehandelingen en eventuele extra cursussen, is geen onderdeel van ons basisprogramma dat bestaat uit Ontspanningsmassage, Haptische massage en Inleiding in haptonomie. Haptische massage en/of Inleiding in haptonomie geven wel toegang tot voortgezette opleidingen zoals de hier genoemde voortgezette opleiding Haptotherapie en opleidingen zoals Haptonomische coaching en Sportieve of Artistieke begeleiding.