Nieuws


Volle aanwezigheid of radicale presentie wordt aangeduid met het Griekse begrip ‘parousia’ als de fenomenologie van de werkelijke presentie. Spreken zonder representatie geldt als radicale presentie. Dat wil zeggen dat er nimmer in symbolische termen gesproken wordt die door een absentie ontstaan. Daarmee wordt radicale fenomenologie een filosofie van aanwezigheid en werkelijkheid en daarmee van Lees verder »Drie leertrajecten in het kader van de voortgezette opleiding tot haptotherapeut zijn in volle gang. Na de leerroutes zal het SvVH Netwerk van Haptotherapeuten zijn versterkt met drie afgestudeerde professionals. Leerdoelen in de haptotherapie-opleiding worden door studenten en docenten voor de start ervan vastgesteld. Ook wordt met elkaar een tijdsduur afgesproken waarin een leertraject doorlopen Lees verder »Door wederkerigheid van communicatie met de wereld ontstaat onze pretentie van autonomie. De innerlijke verhouding van de mens tot het leven blijft daarbij uit beeld, schrijft filosoof Michel Henry. Ons lichamelijke leven heeft aan zichzelf nooit genoeg. Het lichaam heeft immers van alles nodig. Hieruit moet wel volgen dat het leven geen fundament in zichzelf Lees verder »Terwijl het westerse denken gegrondvest is op de zijnsleer is het Afrikaanse fundament van het denken een zijnsbeweging. Het wordende zijn wordt in het westen meestal gezien als een chaos terwijl het gebrek aan evenwicht in de Afrikaanse benadering een orde is. Heelheid wordt in het oorspronkelijke Afrikaanse denken gezien als een procesmatig verschijnsel. Die Lees verder »Cursisten die zich nieuw hebben aangemeld zullen binnenkort in ons basisprogramma de cursus Inleiding in haptonomie gaan volgen. Sinds eind vorig jaar en vanaf begin dit jaar gingen al meerdere Inleidingen in haptonomie van start. In de cursus Inleiding in haptonomie van vijf dagdelen wordt kennisgemaakt met haptonomische fenomenen en haptonomisch aanraken. Enige ervaring met Lees verder »In zijn boek ‘Levinas in de praktijk’ brengt Jan Keij de filosofie van Emmanuel Levinas (foto) schematisch in beeld. Zo kunnen leven en praktijk van de lezer worden ondersteund. In het ‘Model Keij’ is – zoals in de werken van Levinas – de oriëntatie van de mens op de ander het uitgangspunt voor de beslissing Lees verder »