SvVH logo

Uitgangspunten

Hoewel onlosmakelijk met elkaar verbonden is het gedachtegoed van de SvVH te verdelen in haptonomie enerzijds en bewustzijnsontwikkeling anderzijds.

Haptonomie

Haptonomie gaat over de balans tussen voelen, denken en doen. Bewegingsoefeningen, gesprekken en aanraken stimuleren de ontwikkeling van het voelende vermogen. Al voor onze kindertijd is dit vermogen de basis om te kunnen leren.

Bewustzijnsontwikkeling

Bewustzijnsontwikkeling gaat over ons besef van realiteit in relatie tot beweging. Ons realiteitsbesef wordt bepaald door onze ervaringen, de betekenissen die we daaraan geven en de manier waarop wij de betekenissen ordenen. Omdat dit besef van realiteit niet vast staat en belevingen kunnen verschillen is er een mogelijkheid om in beweging te zijn.

Ontmoeten

Haptonomie heeft veel te maken met contact en ontmoeten. Er is aandacht voor de patronen en gevoelens die daarin ontdekt kunnen worden. Er kan inzicht komen in hoe denken en doen worden gestuurd.

Belevingen

Onze ervaringen kunnen de dagelijkse werkelijkheid overschrijden. Ze kunnen persoonsgebonden zijn of horen tot een groep verschijnselen. Ze kunnen ook horen tot belevingen vanuit religieus en/of spiritueel perspectief die voor een deel kunnen overeenstemmen met een beleving van anderen.

Toepassingen

Grote bekendheid kreeg haptonomie in de (top-)sport. Behalve bij individuele begeleiding van volwassenen wordt haptonomie gebruikt bij zwangerschap, voor kinderen, in het onderwijs en bij training en procesbegeleiding in organisaties.

Realiteiten

Centraal binnen bewustzijnsontwikkeling staat het onderzoek naar ons besef van ieders realiteit: de ervaringen, de betekenissen die we daaraan geven en onze ordening ervan. Een eigen beweging die daardoor ontstaat wordt versterkt door het delen van het onderzoek met anderen.

“Passend onderwijs vinden we lastig omdat we in een systeem moeten passen.”

Programma

Ontspanningsmassage, Haptische massage en Inleiding in haptonomie zijn aangeboden cursussen in het basisprogramma van de SvVH. De cursussen Haptische massage en Inleiding in haptonomie kunnen een basis zijn van een voortgezette opleiding.

Ontspanningsmassage

In onze cursus Ontspanningsmassage wordt in vijf dagdelen geleerd om een volledige en ook vakbekwame lichaamsmassage te kunnen geven. Deze cursus bestaat uit een compact en praktijkgericht programma waarin massages van de benen, de rug, de borst en de buik, de armen, de voeten en het hoofd worden gedaan.

Lees meer over Ontspanningsmassage

In onze cursus Ontspanningsmassage wordt in vijf dagdelen geleerd om een volledige en ook vakbekwame lichaamsmassage te kunnen geven. Deze cursus bestaat uit een compact en praktijkgericht programma waarin massages van de benen, de rug, de borst en de buik, de armen, de voeten en het hoofd worden gedaan.

Technieken die in deze basiscursus worden gebruikt hebben een oorsprong in de sportmassage die ook weleens ‘klassieke massage’ of ‘Zweedse massage’ wordt genoemd. Enkele grondbeginselen vanuit haptische massage en haptonomie worden binnen deze cursus geïntegreerd aangeboden.

De cursus wordt bij volledige deelname aan de cursus afgesloten met het certificaat Ontspanningsmassage dat een ingang kan zijn voor de cursussen Haptische massage en Inleiding in haptonomie. Bij die cursussen is ervaring met (ontspannings-)massage gewenst.

Haptische massage

In deze cursus van vijf dagdelen kunnen (sport-)masseurs kennismaken met haptonomische aanraking. Een massagediploma, zoals het certificaat van de cursus Ontspanningsmassage, is gewenst. Deze cursus wordt bij volledige deelname aan de cursus afgesloten met het certificaat Haptische massage.

Lees meer over Haptische massage

In deze cursus van vijf dagdelen kunnen masseurs kennismaken met haptonomische aanraking. Een massagediploma is voor deelname gewenst. Haptische massage wordt bij volledige deelname aan de cursus afgesloten met het certificaat Haptische massage.

Door het gebruik van haptonomische beginselen door een masseur kan ontspanning in massage worden verdiept. In deze cursus wordt bovendien stilgestaan bij wat een gemasseerde kan worden geleerd om zich goed te kunnen ontspannen. Haptische massage werkt daarmee twee kanten uit.

De cursus Ontspanningsmassage is een goede voorbereiding op deze cursus maar ook andere massagecursussen of -opleidingen kunnen dienen als de juiste achtergrond. Het certificaat Haptische massage geeft toegang tot onze voortgezette opleidingen.

Inleiding in haptonomie

In deze cursus van vijf dagdelen wordt kennisgemaakt met haptonomische fenomenen en haptonomisch aanraken. Enige ervaring met bijvoorbeeld massage is gewenst. De cursus Ontspanningsmassage kan dienen als een goede voorbereiding op deze cursus. Deze cursus wordt bij volledige deelname aan de cursus afgesloten met het certificaat Inleiding in haptonomie.
Lees meer over Inleiding in haptonomie

Deze cursus is gericht op persoonlijke ontwikkeling en kan gezien worden als een vorm van passend onderwijs. Passend onderwijs wordt hier opgevat als een onderwijsvorm die op de persoon en met name zijn of haar mogelijkheden en leerdoelen gericht is. Deze cursus is geschikt als een afgebakende ondersteuning vanuit haptonomie bij andere vakken of beroepen.

In deze cursus van vijf dagdelen staat vast dat wordt kennisgemaakt met haptonomische fenomenen en haptonomisch aanraken. Maar ook kan (extra) aandacht gegeven worden aan observatie en gespreksvoering die eigen zijn aan haptonomie. De cursus Ontspanningsmassage en/of Haptische massage zijn een goede voorbereiding op deze cursus maar die voorbereiding is niet verplicht.

Bij aanvang van Inleiding in haptonomie wordt het keuzedeel van het programma vastgesteld. De cursus wordt bij volledige deelname afgesloten met het certificaat Inleiding in haptonomie dat toegang geeft tot onze voortgezette opleidingen.

Voortgezette opleiding

De cursussen ‘Haptische massage’ en ‘Inleiding in haptonomie’ kunnen een basis zijn van een gerichte opleiding haptonomie en een gesuperviseerd traject tot het vak van haptotherapeut. Deze gerichte opleiding en supervisie zijn geen onderdeel van het basisprogramma van de SvVH.
Lees meer over onze Voortgezette opleiding

Kenmerkend voor onze voortgezette opleidingen, waaronder die in haptotherapie, is dat ze therapeutisch gericht zijn en gezien kunnen worden als passend onderwijs. Wij vatten daarbij passend onderwijs op als een onderwijsvorm die op de persoon en zijn of haar mogelijkheden en dus ook beperkingen gericht is. Daaronder valt het werken met leerdoelen van studenten. Wij maken geen onderscheid tussen persoonlijke en ‘professionele’ doelen. We zien leven niet als een rollenspel maar als een persoonlijk project met anderen waarin het leven ons is.

Leerdoelen en werkvormen worden samen bij aanvang van een gekozen opleiding vastgesteld. Ook wordt een tijdsduur vastgesteld waarin een leertraject doorlopen is. Voor afgestudeerde haptotherapeuten geldt dat zij na hun opleiding opgenomen worden in een apart register. Uit de aparte registratie blijkt dat zij lerend in het leven staan en een bijdrage leveren aan wetenschap over leven en de verschijnselen die daarin een rol spelen.

Een gesuperviseerd traject tot het vak van haptotherapeut, aangevuld met leerbehandelingen en eventuele extra cursussen, is geen onderdeel van ons basisprogramma dat bestaat uit Ontspanningsmassage, Haptische massage en Inleiding in haptonomie. Haptische massage en/of Inleiding in haptonomie geven wel toegang tot voortgezette opleidingen zoals de hier genoemde voortgezette opleiding Haptotherapie en opleidingen zoals Haptonomische coaching en Sportieve of Artistieke begeleiding.