Boek filosofie Emmanuel Levinas verschenen

Het boek ‘Emmanuel Levinas – Betekenis voor de haptonomie’ is vorige week verschenen bij Uitgeverij de Wilg in Assen. Het boek is vooral bestemd voor studenten in de voortgezette opleidingen van de School voor Vrije Haptonomie.

We hebben een taal die steeds voor ons spreken gaat. Het werk van Emmanuel Levinas (1906 – 1995) is op die taal gebaseerd. De taal geeft de essentie weer van de ontmoeting tussen ‘ik’ en ‘de ander’. Hoewel ongeschikt voor hen die rust in een eigen ‘zijn’ zoeken gelden de werken van de filosoof als zeer geschikt voor hen die onze taal van ontmoeting willen doorgronden.

Nieuwsbrief HaptonomieNet, een uitgave van kenniscentrum Stichting Hapsis Utrecht, heeft een speciale editie gemaakt over de verschijning van het boek. ‘Jij die mij aanziet’ is hier te lezen.