Nieuwe Inleiding in haptonomie gaat van start

Spoedig start er in het basisprogramma van de School voor Vrije Haptonomie weer een nieuwe Inleiding in haptonomie. De cursus beslaat vijf dagdelen.

Er wordt in deze cursus kennisgemaakt met haptonomische fenomenen en haptonomisch aanraken. Enige ervaring met bijvoorbeeld massage of ander lichaamswerk is wel gewenst maar niet verplicht om aan Inleiding in haptonomie te kunnen deelnemen. De cursus wordt bij volledige deelname afgesloten met het certificaat Inleiding in haptonomie. Een afgeronde cursus kan een basis zijn van een gerichte voortgezette opleiding tot het vak van coach of haptotherapeut.

Meer weten? Via onze homepage is alle informatie over onze cursussen en opleidingen te vinden, bezoek één van de informatieve bijeenkomsten na opgave en/of raadpleeg aan ons veelgestelde vragen.

Cursisten met Ontspanningsmassage aan de gang

Er is weer een cursus Ontspanningsmassage aan de gang met enthousiaste deelnemers! De cursus is een onderdeel van het basisprogramma van de School voor Vrije Haptonomie. In de cursus wordt geleerd om een volledige en ook vakbekwame lichaamsmassage te kunnen geven.

Deze vijfdelige cursus bestaat uit een compact en praktijkgericht programma. Technieken die in deze basiscursus worden gebruikt hebben een oorsprong in de sportmassage die ook weleens ‘klassieke massage’ of ‘Zweedse massage’ wordt genoemd.

Enkele grondbeginselen vanuit haptische massage en haptonomie worden binnen deze cursus geïntegreerd aangeboden.

Ook in 2019 informatie en demonstratie haptonomie

De School voor Vrije Haptonomie organiseert in Utrecht regelmatig dagdelen voor informatie over en demonstratie van haptonomie voor belangstellenden. Desgewenst wordt informatie gegeven over ons basisprogramma en de voortgezette opleidingen.

Deelname is gratis en voor koffie en thee wordt gezorgd. Er geldt per dagdeel een minimum en maximum aantal deelnemers. Opgave is noodzakelijk.

In 2019 zijn alle dagdelen door de week in de avonduren. De data en tijdstippen ervan zijn:
maandag 28 januari van 19:00 uur tot uiterlijk 22:00 uur,
dinsdag 2 april van 19:00 uur tot uiterlijk 22:00 uur,
maandag 1 juli van 19:00 uur tot uiterlijk 22:00 uur en
maandag 7 oktober van 19:00 uur tot uiterlijk 22:00 uur.

Neem hier contact op om je op te geven. Je krijgt uiteraard een bericht terug. Welkom!

Nieuw leertraject tot haptotherapeut van start

Aan de School voor Vrije Haptonomie is in de voortgezette opleidingen een nieuw leertraject van start gegaan tot haptotherapeut. Daarmee zal het SvVH Netwerk van Haptotherapeuten op termijn weer worden versterkt.

Leerdoelen in de haptotherapie-opleiding worden door studenten en docenten voor de start ervan vastgesteld. Ook wordt met elkaar een tijdsduur afgesproken waarin het leertraject doorlopen kan zijn. Voor afgestudeerde haptotherapeuten geldt dat zij na hun opleiding opgenomen worden in het register van het SvVH Netwerk van Haptotherapeuten waarvan zij deel uit kunnen maken.

Een gesuperviseerd traject tot het vak van haptotherapeut, aangevuld met leerbehandelingen en eventuele extra cursussen, is geen onderdeel van het basisprogramma van de School voor Vrije Haptonomie. Verschillende cursussen uit dat programma geven wel toegang tot voortgezette opleidingen waaronder in haptotherapie.

Studente rondt voortgezette opleiding haptotherapie af

Studente Jeanette van den Heuvel heeft haar voortgezette opleiding in haptotherapie aan de School voor Vrije Haptonomie vandaag afgerond. We feliciteren haar van harte!

Jeanette is werkzaam in haar praktijk in Berkenwoude waarin ze zich al langer bezighoudt met veel aspecten van gezondheid. Haptotherapie is voor haar daarop een uitstekende aanvulling gebleken.

Jeanette van den Heuvel is inmiddels toegetreden tot het SvVH Netwerk van Haptotherapeuten. Dit beroepsnetwerk is net als de School voor Vrije Haptonomie een project van Stichting Kenniscentrum Haptonomie Hapsis Utrecht.

Nieuwsbrief HaptonomieNet over beweging

Onze internetkrant HaptonomieNet informeert over haptonomie, haptotherapie en andere bewegingswetenschappen met aanverwante onderwerpen en gebeurtenissen. De krant verschijnt onregelmatig en wordt gratis via e-mail verstuurd. Opgave voor HaptonomieNet kan onderaan deze website.

In het laatste nummer hebben we onder andere bericht over de complexiteit van empathie, de kracht van openheid en trauma’s en lichamelijkheid.

HaptonomieNet is een uitgave van Stichting Kenniscentrum Haptonomie Hapsis Utrecht waar ook de School voor Vrije Haptonomie een project van is. De ontwerpen van HaptonomieNet en deze website van de School voor Vrije Haptonomie zijn van Doets Design.

Een uitwerking van de fenomenologie van werkelijke presentie

Volle aanwezigheid of radicale presentie wordt aangeduid met het Griekse begrip ‘parousia’ als de fenomenologie van de werkelijke presentie.

Spreken zonder representatie geldt als radicale presentie. Dat wil zeggen dat er nimmer in symbolische termen gesproken wordt die door een absentie ontstaan. Daarmee wordt radicale fenomenologie een filosofie van aanwezigheid en werkelijkheid en daarmee van leven op zich.

Lees hier meer notities voor haptonomie uit het werk ‘Als de graankorrel niet sterft – Een filosofische archeologie van openbaring’ geschreven door Ruud Welten.

Drie leertrajecten tot haptotherapeut in volle gang

Drie leertrajecten in het kader van de voortgezette opleiding tot haptotherapeut zijn in volle gang. Na de leerroutes zal het SvVH Netwerk van Haptotherapeuten zijn versterkt met drie afgestudeerde professionals.

Leerdoelen in de haptotherapie-opleiding worden door studenten en docenten voor de start ervan vastgesteld. Ook wordt met elkaar een tijdsduur afgesproken waarin een leertraject doorlopen kan zijn. Voor afgestudeerde haptotherapeuten geldt dat zij na hun opleiding opgenomen worden in het register van het SvVH Netwerk van Haptotherapeuten waarvan zij deel uit kunnen maken.

Een gesuperviseerd traject tot het vak van haptotherapeut, aangevuld met leerbehandelingen en eventuele extra cursussen, is geen onderdeel van het basisprogramma van de School voor Vrije Haptonomie. Verschillende cursussen uit dat programma geven wel toegang tot voortgezette opleidingen waaronder in haptotherapie.

Affectiviteit als de essentie van ons leven

Door wederkerigheid van communicatie met de wereld ontstaat onze pretentie van autonomie. De innerlijke verhouding van de mens tot het leven blijft daarbij uit beeld, schrijft filosoof Michel Henry.

Ons lichamelijke leven heeft aan zichzelf nooit genoeg. Het lichaam heeft immers van alles nodig. Hieruit moet wel volgen dat het leven geen fundament in zichzelf kent en kan het leven zich affectief aan zichzelf blijven geven.

Michel Henry was één van de grote Franse filosofen uit de school van de fenomenologie. Lees in het Kennisweb haptonomie aantekeningen naar aanleiding van zijn werk ‘Woorden van Christus’ uit 2002.

De zijnsbeweging van de Afrikaanse filosofie

Terwijl het westerse denken gegrondvest is op de zijnsleer is het Afrikaanse fundament van het denken een zijnsbeweging. Het wordende zijn wordt in het westen meestal gezien als een chaos terwijl het gebrek aan evenwicht in de Afrikaanse benadering een orde is.

Heelheid wordt in het oorspronkelijke Afrikaanse denken gezien als een procesmatig verschijnsel. Die is dan ook onderworpen aan het principe van beweging.

Lees meer in het artikel ’De dans van ubuntu’ naar aanleiding van het werk van filosoof Mogobe Ramose in het Kennisweb haptonomie van Stichting Hapsis Utrecht.