Nieuw leertraject tot haptotherapeut van start

Aan de School voor Vrije Haptonomie is in de voortgezette opleidingen een nieuw leertraject van start gegaan tot haptotherapeut. Daarmee zal het SvVH Netwerk van Haptotherapeuten op termijn weer worden versterkt.

Leerdoelen in de haptotherapie-opleiding worden door studenten en docenten voor de start ervan vastgesteld. Ook wordt met elkaar een tijdsduur afgesproken waarin het leertraject doorlopen kan zijn. Voor afgestudeerde haptotherapeuten geldt dat zij na hun opleiding opgenomen worden in het register van het SvVH Netwerk van Haptotherapeuten waarvan zij deel uit kunnen maken.

Een gesuperviseerd traject tot het vak van haptotherapeut, aangevuld met leerbehandelingen en eventuele extra cursussen, is geen onderdeel van het basisprogramma van de School voor Vrije Haptonomie. Verschillende cursussen uit dat programma geven wel toegang tot voortgezette opleidingen waaronder in haptotherapie.

Studente rondt voortgezette opleiding haptotherapie af

Studente Jeanette van den Heuvel heeft haar voortgezette opleiding in haptotherapie aan de School voor Vrije Haptonomie vandaag afgerond. We feliciteren haar van harte!

Jeanette is werkzaam in haar praktijk in Berkenwoude waarin ze zich al langer bezighoudt met veel aspecten van gezondheid. Haptotherapie is voor haar daarop een uitstekende aanvulling gebleken.

Jeanette van den Heuvel is inmiddels toegetreden tot het SvVH Netwerk van Haptotherapeuten. Dit beroepsnetwerk is net als de School voor Vrije Haptonomie een project van Stichting Kenniscentrum Haptonomie Hapsis Utrecht.

Nieuwsbrief HaptonomieNet over beweging

Onze internetkrant HaptonomieNet informeert over haptonomie, haptotherapie en andere bewegingswetenschappen met aanverwante onderwerpen en gebeurtenissen. De krant verschijnt onregelmatig en wordt gratis via e-mail verstuurd. Opgave voor HaptonomieNet kan onderaan deze website.

In het laatste nummer hebben we onder andere bericht over de complexiteit van empathie, de kracht van openheid en trauma’s en lichamelijkheid.

HaptonomieNet is een uitgave van Stichting Kenniscentrum Haptonomie Hapsis Utrecht waar ook de School voor Vrije Haptonomie een project van is. De ontwerpen van HaptonomieNet en deze website van de School voor Vrije Haptonomie zijn van Doets Design.

Een uitwerking van de fenomenologie van werkelijke presentie

Volle aanwezigheid of radicale presentie wordt aangeduid met het Griekse begrip ‘parousia’ als de fenomenologie van de werkelijke presentie.

Spreken zonder representatie geldt als radicale presentie. Dat wil zeggen dat er nimmer in symbolische termen gesproken wordt die door een absentie ontstaan. Daarmee wordt radicale fenomenologie een filosofie van aanwezigheid en werkelijkheid en daarmee van leven op zich.

Lees hier meer notities voor haptonomie uit het werk ‘Als de graankorrel niet sterft – Een filosofische archeologie van openbaring’ geschreven door Ruud Welten.

Drie leertrajecten tot haptotherapeut in volle gang

Drie leertrajecten in het kader van de voortgezette opleiding tot haptotherapeut zijn in volle gang. Na de leerroutes zal het SvVH Netwerk van Haptotherapeuten zijn versterkt met drie afgestudeerde professionals.

Leerdoelen in de haptotherapie-opleiding worden door studenten en docenten voor de start ervan vastgesteld. Ook wordt met elkaar een tijdsduur afgesproken waarin een leertraject doorlopen kan zijn. Voor afgestudeerde haptotherapeuten geldt dat zij na hun opleiding opgenomen worden in het register van het SvVH Netwerk van Haptotherapeuten waarvan zij deel uit kunnen maken.

Een gesuperviseerd traject tot het vak van haptotherapeut, aangevuld met leerbehandelingen en eventuele extra cursussen, is geen onderdeel van het basisprogramma van de School voor Vrije Haptonomie. Verschillende cursussen uit dat programma geven wel toegang tot voortgezette opleidingen waaronder in haptotherapie.

Affectiviteit als de essentie van ons leven

Door wederkerigheid van communicatie met de wereld ontstaat onze pretentie van autonomie. De innerlijke verhouding van de mens tot het leven blijft daarbij uit beeld, schrijft filosoof Michel Henry.

Ons lichamelijke leven heeft aan zichzelf nooit genoeg. Het lichaam heeft immers van alles nodig. Hieruit moet wel volgen dat het leven geen fundament in zichzelf kent en kan het leven zich affectief aan zichzelf blijven geven.

Michel Henry was één van de grote Franse filosofen uit de school van de fenomenologie. Lees in het Kennisweb haptonomie aantekeningen naar aanleiding van zijn werk ‘Woorden van Christus’ uit 2002.

De zijnsbeweging van de Afrikaanse filosofie

Terwijl het westerse denken gegrondvest is op de zijnsleer is het Afrikaanse fundament van het denken een zijnsbeweging. Het wordende zijn wordt in het westen meestal gezien als een chaos terwijl het gebrek aan evenwicht in de Afrikaanse benadering een orde is.

Heelheid wordt in het oorspronkelijke Afrikaanse denken gezien als een procesmatig verschijnsel. Die is dan ook onderworpen aan het principe van beweging.

Lees meer in het artikel ’De dans van ubuntu’ naar aanleiding van het werk van filosoof Mogobe Ramose in het Kennisweb haptonomie van Stichting Hapsis Utrecht.

Nieuwe Inleiding in haptonomie start spoedig

Cursisten die zich nieuw hebben aangemeld zullen binnenkort in ons basisprogramma de cursus Inleiding in haptonomie gaan volgen. Sinds eind vorig jaar en vanaf begin dit jaar gingen al meerdere Inleidingen in haptonomie van start.

In de cursus Inleiding in haptonomie van vijf dagdelen wordt kennisgemaakt met haptonomische fenomenen en haptonomisch aanraken. Enige ervaring met bijvoorbeeld massage of ander lichaamswerk is wel gewenst maar niet verplicht om aan Inleiding in haptonomie te kunnen deelnemen.

De cursus wordt bij volledige deelname afgesloten met het certificaat Inleiding in haptonomie. Een afgeronde cursus kan een basis zijn van een gerichte voortgezette opleiding tot het vak van coach of haptotherapeut. Via onze homepage is alle informatie over onze cursussen en opleidingen te vinden.

‘Levinas in de praktijk’ presenteert overzichtelijk model

In zijn boek ‘Levinas in de praktijk’ brengt Jan Keij de filosofie van Emmanuel Levinas (foto) schematisch in beeld. Zo kunnen leven en praktijk van de lezer worden ondersteund. In het ‘Model Keij’ is – zoals in de werken van Levinas – de oriëntatie van de mens op de ander het uitgangspunt voor de beslissing over wat ons te doen staat.

‘Model Keij’ brengt ons via de ethiek van het appèl van de ander tot een proces van moreel denken. Daaruit volgt een besluit op basis waarvan hulp geboden wordt. Tijdens het helpen wordt teruggekoppeld op het oorspronkelijke besluit waarop dat bijgesteld kan worden. Het is tijdens het helpen dat actie aan een nieuw appèl gekoppeld kan worden van waaruit een nieuw moreel denken en verdere acties kunnen plaatsvinden.

Gegevens van het boek: Jan Keij, ‘Levinas in de praktijk – Een handleiding voor het best mogelijke helpen, privé en in de zorg’, Uitgeverij Klement, Zoetermeer, 2012. Meer over het werk in het Kennisweb haptonomie.

Korte introductie haptonomie zondag 18 maart in Maarssen

De School voor Vrije Haptonomie organiseert op zondag 18 maart van 14:00 tot 16:00 in Maarssen een kennismakingsworkshop in de haptonomie. Het is mogelijk om aan deze bijeenkomst individueel deel te nemen.

Tijdens deze korte introductiemiddag onder de titel ‘In contact blijven … maar hoe?’ wordt stilgestaan bij het voelen van balans en contact met jezelf en met anderen.

De introductie wordt verzorgd door haptotherapeuten Jan Willem Zuilhof en Leander Tijdhof. Kosten voor deelname bedragen € 7,50 per persoon en er is inloop vanaf 13:30 uur. Voor koffie en thee wordt gezorgd. Neem voor meer informatie en opgave, bij voorkeur via mail, contact met ons op. Welkom!