Gestalttherapie, taal, zegswijzen en contact maken

‘In Gestalttermen kijken we hoe de ene mens aan de andere mens verschijnt. (…) Gestalttraining is gericht op verbetering van de kwaliteit van contacten die mensen met elkaar aangaan. Gestaltcoaching is een vorm van begeleiding, waarbij de cliënt aangespoord wordt in de wijze waarop hij/zij contacten onderhoudt, uitgaande van eigen grenzen, zeker bij het maken van belangrijke keuzes.’

Volg de link voor het artikel in ‘About Your Life’ >>