Filosofie van bewegingswetenschappen

1001004007139238In ons artikel wordt geprobeerd een kader te scheppen voor nader onderzoek in haptonomie op basis van het boek ‘Filosofie van de bewegingswetenschappen’.

De schrijvers beginnen bij wat lichaam en beweging eigenlijk zijn waarmee elk mens vervolgens tot een ‘lichaamsbeweging’ komt. In een ‘kerker van de ziel’ als een metafoor voor de beleving van het lichaam is het voor ieder lastig bewegen. Om uit een gevoelde beperking te komen zijn vanuit een lichaamsbesef verkenningen in de omliggende ruimte nodig door te bewegen.

In zo’n proces spelen haptonomie als een wetenschap en daaraan gekoppeld haptotherapie als een praktische methode een belangrijke rol. Het artikel is hier gepubliceerd in het Kennisweb haptonomie.