Opleiding in haptonomie afgerond

Deze week werd het laatste deel verzorgd van een voortgezette opleiding in haptonomie. In deze opleiding heeft een student geleerd om iemand met een ontwikkelingsdoelstelling te begeleiden.

Basisprogramma

Deze voortgezette opleiding volgde op een cursus uit het basisprogramma die door de deelnemende student al eerder werd afgerond. De opleiding zoals die gevolgd werd is een directe aanvulling op het huidige werkveld van de student.

Voortgezette opleiding

In deze met de student afgestemde voortgezette opleiding was ervoor gekozen om iemand met een ontwikkelingsdoelstelling een vooraf afgesproken aantal keer te begeleiden aan de hand van gespreksvoering, bewegingsoefeningen en haptonomisch aanraken.