Reader op internet over filosofie Levinas

emmanuel_levinas 2Vooral voor onze studenten in voortgezette opleidingen hebben wij informatie op internet gebundeld over het werk van filosoof Emmanuel Levinas.

De fenomenologische analyses van Levinas die te maken hebben met nabijheid als een taal die vooraf gaat aan het gesproken woord erkennen steeds het anders zijn van de ander. Die raken de essentie van hulpverlening.

We zijn nog – lang – niet klaar met de internet-reader en die wordt dus bijgewerkt. De reader is hier te lezen.