Uitgangspunten

Hoewel onlosmakelijk met elkaar verbonden is het gedachtegoed van de SvVH te verdelen in haptonomie enerzijds en bewustzijnsontwikkeling anderzijds.

Haptonomie
Haptonomie gaat over de balans tussen voelen, denken en doen. Bewegingsoefeningen, gesprekken en aanraken stimuleren de ontwikkeling van het voelende vermogen. Al voor onze kindertijd is dit vermogen de basis om te kunnen leren.
Bewustzijnsontwikkeling
Bewustzijnsontwikkeling gaat over ons besef van realiteit in relatie tot beweging. Ons realiteitsbesef wordt bepaald door onze ervaringen, de betekenissen die we daaraan geven en de manier waarop wij de betekenissen ordenen. Omdat dit besef van realiteit niet vast staat en belevingen kunnen verschillen is er een mogelijkheid om in beweging te zijn.

Ontmoeten
Haptonomie heeft veel te maken met contact en ontmoeten. Er is aandacht voor de patronen en gevoelens die daarin ontdekt kunnen worden. Er kan inzicht komen in hoe denken en doen worden gestuurd.
Belevingen
Onze ervaringen kunnen de dagelijkse werkelijkheid overschrijden. Ze kunnen persoonsgebonden zijn of horen tot een groep verschijnselen. Ze kunnen ook horen tot belevingen vanuit religieus en/of spiritueel perspectief die voor een deel kunnen overeenstemmen met een beleving van anderen.

Toepassingen
Grote bekendheid kreeg haptonomie in de (top-)sport. Behalve bij individuele begeleiding van volwassenen wordt haptonomie gebruikt bij zwangerschap, voor kinderen, in het onderwijs en bij training en procesbegeleiding in organisaties.
Realiteiten
Centraal binnen bewustzijnsontwikkeling staat het onderzoek naar ons besef van ieders realiteit: de ervaringen, de betekenissen die we daaraan geven en onze ordening ervan. Een eigen beweging die daardoor ontstaat wordt versterkt door het delen van het onderzoek met anderen.