Video: Connected, but alone?

Sherry Turkle, ‘Connected, but alone?’, http://www.ted.com/talks/sherry_turkle_alone_together, TED2012 (February 2012).

‘Heden ten dage zijn (mobiele – red.) telefoons in onze zakken onze geesten en harten aan het veranderen omdat ze ons drie heerlijke dromen bieden. Eén: dat we onze aandacht kunnen richten daar waar wij het wensen. Twee: dat we altijd gehoord zullen worden. En drie: dat we nooit alleen zullen zijn.’