Betekenis voor haptonomie van psychiater Anna Terruwe

IMG_1508Vooral voor onze studenten in de voortgezette opleidingen hebben wij informatie over het werk van psychiater Anna Terruwe in een internet- reader geplaatst. Die informatie kan uiteraard ook door andere belangstellenden worden gebruikt.

In een spanningsveld tussen onze innerlijke ruimte door voldoening en de beperking ervan bevindt zich een zienswijze van psychiater en publiciste Anna Terruwe (1911-2004). Haar werk is sterk verbonden met de haptonomische benadering zoals die onder meer in de haptotherapie wordt gebruikt.

De internet-reader wordt nog aangevuld en is hier te lezen. Een eerste bijdrage ‘Vruchtbaarheid van openheid’ is hier te lezen.