Deel voortgezette opleiding in haptonomie verzorgd

Deze week is weer een deel verzorgd van een voortgezette opleiding in haptonomie. In deze opleiding leert een student om iemand met een ontwikkelingsdoelstelling te begeleiden.

Basisprogramma

De voortgezette opleiding volgt op een cursus uit het basisprogramma die door de student al eerder werd afgerond. De student heeft een achtergrond in pedagogiek. Deze opleiding is een directe aanvulling op het werkveld van de student.

Voortgezette opleiding

In deze met de student afgestemde voortgezette opleiding is ervoor gekozen om iemand met een ontwikkelingsdoelstelling een vooraf afgesproken aantal keer te begeleiden aan de hand van gespreksvoering, bewegingsoefeningen en haptonomisch aanraken.