Supervisies haptotherapie in december

puzzleIn december vinden er in Utrecht bijeenkomsten voor supervisie-trajecten plaats in het kader van de voortgezette opleiding in haptotherapie. Trajecten op maat in deze opleiding zijn mogelijk nadat een cursus Haptische massage danwel Inleiding in haptonomie is afgerond.

Kenmerkend voor onze voortgezette opleidingen is dat ze therapeutisch gericht zijn en gezien kunnen worden als passend onderwijs. Leerdoelen en werkvormen worden samen bij aanvang van een gekozen opleiding vastgesteld. Ook wordt een tijdsduur vastgesteld waarin een leertraject doorlopen is.

De School voor Vrije Haptonomie is een school door ontmoeting tussen mensen die samen leeractiviteiten ter hand nemen. Het Nederlandse woord ‘school’ is afgeleid van de Griekse term ‘Scholè’ die onder andere staat voor ‘vrije ruimte’. Scholing houdt het gebruikmaken van deze ruimte in.