De vele lichamen die we zijn

Nooit verwierf de mens op een eenduidige manier zicht op het eigen lichaam. Het lichaam geeft vitaliteit en levenskracht, draagt denken en voelen en bepaalt hoe wij verschijnen in de ogen van anderen. Het lichaam is waar we bij onszelf ‘thuis’ zijn en het lichaam is dat wat we met elkaar delen in intimiteit. Het lichaam voert van geboorte naar de dood en produceert onze geest maar wordt ook door diezelfde geest aangestuurd.

Lees ‘De vele lichamen die we zijn. Medisch-wijsgerige verkenningen’ van Bernard Sabbe en Luc Braeckmans. Enkele opmerkingen staan beschreven in het Kennisweb haptonomie.

Hoe onbehagen mens en samenleving polariseert

Op dit moment ervaren mensen vaak onbehagen. Onbehagen over hun financiële situatie, over immigranten, over de mate van waardering en erkenning die zij krijgen, over regels die hen worden opgelegd, over gebrek aan transparantie in de politiek en over leugens van machthebbers. Dit onbehagen polariseert de samenleving. Het is veelvormig en onderling tegenstrijdig. Politici en mensen op zoek naar macht kunnen een focuspunt bieden voor dit gefragmenteerde onbehagen. Als zij voldoende mensen bundelen onder één vlag worden ze een machtsfactor van betekenis.

De geschiedenis heeft ons geleerd dat wat begint als onrust en onzekerheid, onder deze voorwaarden kan uitmonden in geweld en oorlog. Filosofe Hannah Arendt heeft een studie gemaakt van de vreselijke gebeurtenissen die zich afspeelden vlak voor en in de tweede wereldoorlog. De vraag is hoe deze gebeurtenissen destijds hebben kunnen plaatsvinden. Maar in hoeverre vinden ze nu opnieuw plaats? Hannah Arendt zei direct na de Tweede Wereldoorlog dat ‘dit nooit weer’ alleen haalbaar is als we deze bewegingen leren herkennen.

In ‘Rattenvangers van het onbehagen’ worden uit inzichten van de filosofe patronen gedestilleerd. Hoe kunnen we zelf bijdragen aan het voorkomen van een herhaling van de grootscheepse ontsporingen uit het verleden? Er staat iets op het spel en de optelsom van onze kleine keuzes is van doorslaggevende betekenis voor onze toekomst.

Gradus van Florestein (1950) is co-auteur van ‘Rattenvangers van het onbehagen’. Hij werkte voor zijn pensionering als psychiater en psychotherapeut. In 2002 publiceerde Gradus van Florestein het boek ‘Transpersoonlijke psychiatrie, realiteit in beweging’. In 2009 publiceerde hij ‘De depressie vanuit verschuivend perspectief’. Momenteel geeft Gradus workshops zoals ‘Bezielend ouder worden’ en ‘Werken met opstellingen’ bij The school of New Directions in Gieten.

Het gesprek met Gradus van Florestein op zondag 25 april vanaf 14:00 uur in Het Hapsis Huis radio LIVE is na uitzending terug te luisteren in de SoundCloud van Het Hapsis Huis radio.

Informatieavond op zondag 24 april 2022

Op zondagavond 24 april 2022 organiseert de School voor Vrije Haptonomie een informatieve bijeenkomst over de aangeboden cursussen en opleidingen in massage, haptonomie, haptonomische coaching en haptotherapie. De toegang is gratis en voor koffie en thee wordt gezorgd.

Onze visie op scholing en de inhoudelijke aspecten van de cursussen en opleidingen worden uiteengezet. Ook nemen we graag tijd voor beantwoording van vragen van belangstellenden. Als aanwezigen dit op prijs stellen kan een demonstratie van de haptotherapeutische benadering worden verzorgd.

Opgave is noodzakelijk voor de informatieve bijeenkomst die om 19:00 uur begint en dit kan via deze website en bellen kan ook: 06-16478726. De informatieavond, die te bezoeken is op Eemstraat 7 in Utrecht, duurt tot uiterlijk 22:00 uur. Welkom!

Aanbevolen: ‘Het mysterie van de hersenstam’

Onbewuste signalen van de hersenstam bewust weten te integreren in de hersenschors kan wijsheid opleveren.

Dat wil onder meer zeggen, dat we aandacht kunnen hebben voor onze basisfuncties zoals slapen en dromen, eten en drinken, vrijen en ademhalen. Daar ligt niet alleen de ingang voor psychosomatisch gezond leven maar ook voor een spiritueel leven.

Wat korte aantekeningen op basis van ‘Het mysterie van de hersenstam’ zijn hier te vinden in het Kennisweb haptonomie.

Podcast: ‘Het bewogen verleden van de haptonomie’

Haptonomie kent een bewogen verleden. Een bewogenheid die ook een gevolg is van een zoektocht naar een helder fundament van het bijzondere vak.

Met zijn reeks artikelen in het vaktijdschrift Haptonomisch Contact heeft Wim Laumans een voor een deel nieuw en zeker degelijker fundament voor het vakgebied gelegd dan er ooit is geweest.

Luister alvast het interview met Wim Laumans voor Het Hapsis Huis radio waarvan deze podcast gemaakt is. Binnenkort wordt het gesprek toegevoegd aan het programma van Het Hapsis Huis radio.

 

Studente rondt voortgezette opleiding haptotherapie af

Fysiotherapeute Jenneke Riddersma heeft haar voortgezette opleiding in haptotherapie aan de School voor Vrije Haptonomie deze maand afgerond. We feliciteren haar van harte!

Jenneke is inmiddels toegetreden tot het SvVH Netwerk van Haptotherapeuten. Dit beroepsnetwerk is net als de School voor Vrije Haptonomie een project van Stichting Kenniscentrum Haptonomie Hapsis Utrecht.

Ook is Jenneke Riddersma toegetreden tot het collectief van behandelaars in Levinas haptotherapie. Meer informatie over de verschillende activiteiten zijn via de links op deze site te vinden.

Een filosofisch model van de haptonomie

De hapsis is de zintuiglijke raakbaarheid, de ontvankelijkheid in de betekenis van de indrukken van belang voor het eigen leven. Is iets goed of slecht voor me?

Hoe komt de haptonomie dan aan de gevoeligheid voor de ander? Die gevoeligheid ontstaat uit de ethische raakbaarheid. Een gevoeligheid die dieper en eerder is dan de hapsis en de haptonomie een ethisch fundament biedt, meldt publicist Wim Laumans.

Het artikel van publicist en haptotherapeut Wim Laumans uit 2013 verscheen eerder in het vakblad Haptonomisch Contact en is hier te lezen.

Informatieavond op zondag 18 april

Op zondagavond 18 april 2021 organiseert de School voor Vrije Haptonomie een informatieve bijeenkomst over de aangeboden cursussen en opleidingen in massage, haptonomie, haptonomische coaching en haptotherapie. De toegang is gratis en voor koffie en thee wordt gezorgd.

Onze visie op scholing en de inhoudelijke aspecten van de cursussen en opleidingen worden uiteengezet. Ook nemen we graag tijd voor beantwoording van vragen van belangstellenden. Als aanwezigen dit op prijs stellen kan een demonstratie van de haptotherapeutische benadering worden verzorgd.

Opgave is noodzakelijk voor de informatieve bijeenkomst die om 19:00 uur begint en dit kan via deze website en bellen kan ook: 06-16478726. De informatieavond, die te bezoeken is op Eemstraat 7 in Utrecht, duurt tot uiterlijk 22:00 uur. Welkom!

Het Hapsis Huis brengt nieuwe radio en tentoonstelling

Het Hapsis Huis radio is sinds kort enkele programma’s rijker die te maken hebben met de dimensie van voelen in onze kwaliteit van leven. Er is al langer een programma-onderdeel over het belang van aanraken te beluisteren waarin haptotherapie centraal staat. Het totale programma dat nu op de radio te beluisteren is duurt een uurtje.

Behalve over de extra dimensie van het voelen zelf is er aandacht voor bewustzijnsontwikkeling en gaat acteur en regisseur Jörgen Scholtens in op de lichaamskunst van acteren. Hij belicht in een vraaggesprek de methode van Konstantin Stanislavski bij acteren en brengt haptonomie ter sprake. Ook wordt in een ander interview schilderen als een vorm van meditatie benoemd.

Het Hapsis Huis radio is er 24 uur per dag en is via de website van Het Hapsis Huis te beluisteren. Er is ook een radiogids aanklikbaar. In Het Hapsis Huis zelf is er in oktober voor enkele dagen een tentoonstelling te zien van dynamisch organische beelden van Jan Pijpker. De toegang tot de expositie is gratis. Ook over deze tentoonstelling staat alle informatie op de website van Het Hapsis Huis.

HaptonomieNet belicht huidhonger in coronatijd

De huid heeft honger naar aanraking, wordt wel gezegd in deze tijd van coronacrisis. Zeker is dat de huidige crisis gevolgen heeft voor ons welzijn.

Het verlies van aanraking is daarbij niet alleen een gevoel dat we bij gebrek eraan opdoen. Het is ook een neurologisch probleem. Bovendien raakt een gebrek aan aanraking in onze ontvankelijkheid en daarmee uiteindelijk in de persoonlijke verantwoordelijkheid.

Lees meer in deze editie van HaptonomieNet met een link naar de radiostream van Het Hapsis Huis met een bijdrage over aanraken als een taal die we leren zelfs voordat we geboren zijn.